Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BloembollenPlaza.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Prijs
De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventueel andere van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen, tenzij anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen gelden de prijzen zoals op het moment van aflevering van bestelde producten gepubliceerd op BloembollenPlaza.nl. Voor de gevolgen van druk- of typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

3. Betaling
Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
- iDeal
- MisterCash
- SofortBanking
- Bankoverschrijving (vooruitbetaling)

4. Reclames
Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.
BloembollenPlaza.nl kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

5. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door BloembollenPlaza.nl. Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen. De consument heeft recht om zonder reden binnen maximaal 14 dagen (na ontvangst van de bestelling) af te zien van een overeenkomst. De consument krijgt dan het volledige aankoopbedrag incl. verzendkosten retour.

6. Levering
Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week nadat u de bestelling heeft geplaatst bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Wij zijn gerechtigd de bestelling in gedeelten af te leveren. Alle vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

7. Bezorging
BloembollenPlaza.nl bezorgt in Nederland. Voor het verzendklaar maken en bezorgen betaalt u bezorgkosten. De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens uw bestelling. De artikelen worden op vakkundige wijze ingepakt. BloembollenPlaza.nl draagt geen risico voor beschadiging en verlies van goederen tijdens het transport. Als u een bestelling ontvangt die niet voor u bestemd is, dient u BloembollenPlaza.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. U zult de bestelling ter beschikking van BloembollenPlaza.nl houden.

8. Geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10. Copyright
BloembollenPlaza.nl heeft het copyright op alle in deze website gebruikte teksten en fotografie. U kunt alleen gebruik maken van deze informatie en media na toestemming van de eigenaar.

Over BloembollenPlaza.nl

Bij ons heeft u de keuze uit een aantrekkelijk geprijsd assortiment bloembollen en aanverwante artikelen. U winkelt eenvoudig en veilig. U hoeft niet verplicht een account aan te maken. U kunt bij ons met uw eigen bank vertrouwd betalen via iDeal, voor onze Belgische klanten is MisterCash beschikbaar. Veel winkelplezier!

Neem contact met ons op

+31 (0)6 21865750
+31 (0)228 592216
info@bloembollenplaza.nl